FaceBook
často kladené dotazy - FAQ

Naším cílem je poskytnout vám maximum informací
pro zodpovědné rozhodování o vaší vlastní budoucnosti.


Jak se provádí odběr vzorků buněk ?
Kde najdu ceny testů ?
K čemu všemu mohou DNA testy sloužit ?
Proč neprovádíte testy v českých laboratořích ?
Jsou údaje o mojí DNA zneužitelné ?
Lze použít např. krev? Jaké typy vzorků lze použít ?
Mohu zjistit otce již v těhotenství - u nenarozeného dítěte ?
Jak zůstat maximálně anonymní v případě testu otcovství ?
Jakým způsobem uhradit cenu testu ?
Je pro test otcovství potřeba souhlas matky ?
Jak dlouho test trvá ?
V čem je rozdíl mezí "soudním" a anonymním testem ?
Lze DNA kit použít i po delší době skladování ?
Je rozdíl mezi odběrem slin, krve či jiných biologických vzorků ?
Mohu znečistit vzorek slin jídlem či bakteriemi z úst ?
Jaká je spolehlivost výsledků testu ?
Musí se testu otcovství účastnit i matka dítěte ?
Musí se všechny vzorky k testování odebírat současně ?
Je možno udělat test příbuznosti z kartáčku na zuby zmizelé osoby ?

Kde najít více informací?

právní otázky:
Rodinné právo je od 1.1.2014 součástí nového Občanského Zákoníku 89/2012 Sb.
Zákon o rodině 94/1963 Sb. - původní znění
Neprovdaná matka a její práva a nároky – určení rodičovství
Určení otcovství
Osvojení - určení otcovství
Kolik stojí rozvod
Jak postupovat u rozvodu
Vysoké alimenty se stávají realitou: zruinují naše muže?

Kde najdu ceny testů?

 Ceny testů jsou uvedeny zde na tomto webu, když v menu kliknete na položku "Ceny/ceník". Může se stát, že některá formulace či cena se vám bude zdát nesrozumitelná: v takovém případě je nejjednoduší zavolat na náš kontaktní telefon 800 888 362 a my váš případ srozumitelně vysvětlíme a nabídneme vám možná řešení. Některé ceny u složitějších testů se mohou skládat z více položek - např. test otcovství pro dvě osoby, kde chcete testovat více než jedno dítě apod. Také manuálně zpracovávané nestandardní vzorky mají své doplňkové ceny, které záleží na typu vzorku.zpět

Jak se provádí odběr vzorků buněk?

 Při odběru vzorků se nemusíte obávat ani bolesti ani žádné složitosti. Nepotřebujete anestetika (prostředky pro znecitlivění - používané např. při operaci), ani lékaře či pomoc druhé osoby. Vše zvládnete sami i ve Vašem domácím prostředí a potřebné prostředky obdržíte poštou, nebo při osobním odběru. Vlastně jediný a základní potřebný prostředek je speciální stěrka podobná vatovým tyčinkám určeným k čištění uší. Vzorek buněk odeberete jednoduchým jemným třením odběrové stěrky uvnitř úst proti stěně tváře po dobu asi 10 vteřin. Následně u soupravy PROFI vzorek přenesete na odběrovou FTA® kartu, která vám indikuje správné přenesení, a odesíláte k testování. Vzorek je po odebrání použitelný, dostane-li se do laboratoře za cca 3-4 týdny po vlastním odběru.
Pozn.: Vzorky je možno odebrat pod odborným dohledem i v prostorách naší firmy v Praze. Zkrátíte tím dobu vyřízení Vaší objednávky o čas poštovních služeb.
POZOR: nikdy neodebírejte vzorek bez souhlasu testované osoby.

zpět

K čemu všemu mohou DNA testy sloužit?

 Od dubna roku 2003, kdy byl poprvé plně prozkoumán lidský genom se počet aplikací využití DNA testů každým dnem rozrůstá. Denně přibývají další a další patenty na jednotlivé úseky DNA. Základním kamenem DNA testů je určování identity a příbuznosti osob. Testy identity (porovnání dvou vzorků DNA - nejčastěji potencionální pachatel a vzorek z místa činu) se úspěšně používají již mnoho let a policii pomohly úspěšně vyřešit nejeden případ. Policejní počítačové registry DNA proto začínají nahrazovat registry otisků prstů. Využití identifikace srovnáváním DNA však nemusí být jen v kriminalistice, jak nám ukazuje případ "asijské TSUNAMI", kdy se laboratoře snaží za pomoci DNA identifikovat desítky tisíc obětí přírodního živlu.
 Druhou aplikací DNA testů je určování paternity (otcovství), kdy se porovnáním vzorků DNA předpokládaného otce a "otcovské poloviny DNA dítěte" určuje jejich příbuznost. Obdobně jako otcovství je možno prověřit "pravost matky" nebo použít test se třemi vzorky - otce, matky a dítěte. Komplikovanějším testem je možno určovat i vzdálenější příbuzenské vztahy, kde jako příklad můžeme vzít hledání pravého hrobu (pozůstatků) Kryštofa Kolumba dle DNA jeho mladších příbuzných. Poslední obdobou testů příbuznosti je megavýzkum startující právě v této době, který má za cíl zmapovat (dle DNA aktuálních obyvatel světa) historickou migraci národů po zeměkouli a jejich vzájemné mísení.
 Třetí důležitou funkcí je zjišťování geneticky podmíněných negativních a pozitivních faktorů. Z genomu vašich buněk lze vyčíst nejen předpoklad k případným dědičným chorobám, ale i jiným odchylkám od normálu, které mohou ovlivnit délku vašeho života, nebo jeho kvalitu. Při včasné indikaci se můžete na potencionální problém dopředu připravit a nikoliv jen reagovat na nečekané zjištění. Soubor zjistitelných geneticky zakódovaných nemocí a souvislostí mezi DNA a vývojem vašeho těla se neustále rozšiřuje a s trochou nadsázky lze říci, že DNA výrazně předurčuje váš osud. Test DNA vás již dnes může připravit na případné alergické reakce po užití některých léků, konstatovat náchylnost k dědičným chorobám či např. rozpoznat nežádoucí genetické odchylky právě počatého plodu.
 Nikoliv na posledním místě je také užití genetických testů u domacích zvířat. Obdobně jako u lidí, je i zde možno ověřit genetickou pravost potomků (čehož využívá nejeden kupec vzácných psů nebo šlechtěných koní) nebo genetické odchylky DNA, způsobující náchylnost k chorobám či jiným vlastnostem (odchylkám od normálu - ať v pozitivním či negativním slova smyslu).

zpět

Proč neprovádíte testy v českých laboratořích?

 Existuje několik důvodů, proč neprovádět komerční testy v tuzemských laboratořích. Mezi hlavní patří delší zkušenost zahraničních laboratoří a též vyšší počty zpracovávaných vzorků a díky tomu nižší cena pro Vás, jako naše zákazníky. Námi nasmlouvané laboratoře disponují rozsáhlou kapacitou pro okamžité zpracování doručených vzorků, přesně stanovené pracovní postupy dle norem ISO, certifikaci uznávaných autorit jako je American Association of Blood Banks (AABB) a take erudovaným personálem, který má několikaleté zkušenosti s komerčním provozem. Finalní spolehlivost závěrečné zprávy je samozřejmě tatáž.

zpět

Jsou údaje o mojí DNA zneužitelné?

 Rozhodně nikoliv. Anonymita vašich dat je garantována vyzkoušeným modelem zpracování dat v zabezpečené databázi. DNA kit i výsledky testu si můžete nechat zaslat na jakoukoliv adresu (např. kolegy či kamarádky) nebo anonymně vyzvednout v naší kanceláři. K uskutečnění žádného z těchto kroků nemusíte nutně udávat vaše pravé jméno ani adresu, stačí nám pouze interní identifikační číslo, které bude vaší zakázce automaticky přidělno. Pod tímto číslem je celá zakázka realizována a nikdo kromě přijímajícího pracovníka nevidí žádné osobní údaje. Vycházíme tím vstříc všem zákazníkům, jejichž rodinné poměry nejsou příznivé pro přijetí citlivé informace. Závěrečná zpráva může být též zaslána na vámi předem určený e-mail. Po předání závěrečné zprávy již neposkytujeme žádné informace nikomu s výjimkou objednatele samotného. V případě anonymního zpracování se jedná o držitele identifikačního čísla zakázky.

zpět

Lze použít např. krev? Jaké typy vzorků lze použít?

 Lze použít prakticky jakýkoliv vzorek, kde je vysoká pravděpodobnost, že obsahuje unikátní lidskou DNA. Záleží na konkrétním případu a proto nás neváhejte kontaktovat s otázkami. Pro určování otcovství nejsou výjimkou vytržené vlasy, zaschlé stopy spermatu, apod. Jde-li o kriminální případ, může se použít například zaschlá krev na oděvu či jiném podkladu. Pro určování příbuznosti se zas nezřídka využívá vzorků z exhumací hrobů - např. části kostí. Je-li příbuzný příliš daleko pro odebrání vzorků, může postačit například olíznutá poštovní známka.

Nestandardní vzorky mají i svá omezení. Zaprvé, je nutno předejít omylu či kontaminaci cizí DNA. Olíznutá poštovní známka nemusí být vždy testované osoby, stejně jako náhodně nalezené vlasy. Pokud vzorek projde více rukama, může se stát, že na něm ulpí DNA cizích osob a znehodnotí tak výsledek testu. Zadruhé, vzorek nemusí obsahovat DNA. Např. pokud vlasy neobsahují vlasové kořínky (nejlépe použít čerstvě vytržené vlasy), nebo je vzorek příliš starý případně se nedostal do styku s testovanou osobou (známka nebyla olíznuta osobou, ale pouze navlhčena vodou). U kostí se doporučuje použít několikacentimetrový výřez z největší - např. stehenní kosti (získává se mitochondriální DNA). V takovém případě si naše laboratoř účtuje pouze částku za "extrakci DNA", nezíská-li ji, poměrná částka za neuskutečněný test je vám vrácena. Samozřejmě je možno vyzkoušet jiný použitelný vzorek, je-li k dispozici. Zatřetí, některé vzorky je obtížné získat či jejich získání vůbec nedoporučujeme. Týká se to například vzorků DNA dítěte ještě před porodem. Tyto rizikové odběry musí provádět vždy pouze lékař a to jen z velmi vážného důvodu. Určování otcovství však mezi ně zajisté nepatří. Ani tekutá čerstvě odebraná krev již se pro testy DNA až na výjimky nepoužívá pro nákladnost úložení a přepravy. Zajímá-li vás více o možných typech vzorků DNA, stáhněte si seznam nejpoužívanějších.

zpět

Mohu zjistit otce již v těhotenství - u nenarozeného dítěte ?

 Test určení otcovství se provádí vždy na již narozených dětech. Samozřejmě, existuje možnost odebrat plodovou vodu či krev nenarozeného dítěte. Ale z důvodů obtížnosti a rizik při takovém získávání DNA dítěte se tento postup pro paternitní testy nedoporučuje. Odběr lze pak provést pouze odborným lékařem, a to za opatrného propíchnutí placenty s cca 1-2% zvýšením rizika potratu. Proto se tento odběr využívá pouze ve velmi výjimečných případech, zejména z důvodu nebezpečí významných dědičných chorob. Určování otcovství mezi tyto významné důvody zcela jistě nepatří a jelikož lhůta pro namítání otcovství trvá do 6 měsíců věku dítěte, není vhodné jakkoliv riskovat zásahy v průběhu těhotenství. Diagnostická amniocentéza se obvykle provádí mezi 16. a 18. týdnem těhotenství, ale příležitostně již ve 14. týdnu nebo nejpozději ve 20. týdnu. V době, kdy by "teoreticky" bylo možno určit otcovství, tedy již nelze provést přerušení těhotenství (potrat).

Alternativou je novinka, kdy postačuje (náhrada za vzorek dítěte) odebraná krev matky, ve které se cca 30 hodin po odběru vyskytují rozpadající buňky dítěte. Tato metoda je však "příliš nová" a doposud nevykazuje dostatečně spolehlivé údaje, tudíž prozatím nelze doporučit!

Standardní odběr vzorku buněk z ústní dutiny dítěte je možné odebrat již v krátké době po porodu, samozřejmě dle zdravotního stavu dítěte. Nejmladší naší "zákaznici" bylo necelých 5 dní. Věříme proto, že i přes význam otázky biologického otcovství, bude Vaše těhotenství bezproblémové, pro Vás, i Vašeho potomka.

zpět

Jak zůstat maximálně anonymní v případě testu otcovství ?

 Veškeré osobní údaje jsou přísně chráněny na úrovni lékařského tajemství. Vlastní výsledky testů předávané klientům jsou chráněny ještě pečlivěji. Mimo určení objednatele nejsou sdělovány za žádných okolností ani nejbližším rodinným příslušníkům.

Veškeré testy jsou zpracovány v zahraniční laboratoři, a to plně automatizovaně. Eliminujeme tak riziko "českého prostředí", kde každý zná každého, a současně je tak omezen počet lidí, kteří s výsledky testů mohou přijít do styku na minimum.

Přesto můžete požadovat ještě vyšší úroveň anonymity. Jak to učinit? Nabízí se dvě možnosti:

1/ Zvolit si svého zástupce - nechat test koupit a komunikovat s námi svého nejbližšího přítel-e(kyni), rodiče nebo právníka. Ani v objednávce pak tímto nemusí figurovat Vaše iniciály či kontaktní údaje.
2/ Objednat si test na pracovní adresu, na adresu rodičů či přátel. Nebo, máte-li možnost, navštívit nás osobně a uvést pouze tzv. minimální kontaktní údaje. Tyto kontaktní údaje potřebujeme, abychom Vás mohli informovat o realizaci testu a dohodnout předání (či zaslání) výsledku. Kontaktním údajem tak může být nicneříkající soukromý e-mail, či neevidované mobilní telefonní číslo (Twist, Go, Vodafone karta).

Poslední upozornění se týká anonymizace zaslaných vzorků (z DNA kitu): jména, která Vámi budou uvedena u označení vzorků (FTA karta + autorizační formulář) mohou být samozřejmě smyšlená, avšak stejná jména budou pak následně použita v závěrečné zprávě s výsledky testu. Stejně tak je třeba u vzorků vyplnit alespoň přibližné datum narození testovaných osob, neboť rok narození dílčím způsobem ovlivňuje koeficienty shody u porovnání jednotlivých alel (úseků DNA).

zpět

Jakým způsobem uhradit cenu testu ?

 Na základě Vaší objednávky, odesíláme do 24 hodin platební doklad k úhradě ceny služby. Proforma faktura je zasílána nejčastěji elektronicky na Vámi uvedený e-mail. V případě, že požadujete doručení písemné podoby dokladu, uveďte to prosím v poznámkách k objednávce.

Doklad lze uhradit všemi standardními způsoby: bankovním převodem, poštovní poukázkou k úhradě na účet, osobní úhradou v naší kanceláři, či složením hotovosti na účet na přepážce banky. Všechny potřebné údaje jsou zřetelně vyznačeny na zasílaném dokladu. Významným údajem je variabilní symbol (číslo objednávky) jímž identifikujeme Vaši platbu. Obvyklá splatnost dokladu, nedohodnete-li se s námi jinak, je deset dní.

Úhrady ze zahraniční banky prosím uvádějte v objednávce. Lze je provést v EUR nebo CZK dle platného ceníku našich služeb.

zpět

Je pro test otcovství potřeba souhlas matky ?

 Dle zákona nikoliv. Nemáte-li soudem omezen přístup k dítěti, a jste-li zapsaným rodičem dítěte, nelze Vám bránit v realizaci testu otcovství. Na test otcovství mají oba rodiče stejné právo, a oba se tak mohou díky těmto testům dozvědět požadovanou informaci.

Samozřejmě nemůžeme v žádném případě doporučit jakékoliv "násilné" odběry biologických vzorků proti vůli testované osoby či jejího opatrovníka. Stejně tak je doporučeno, mít souhlas každé testované osoby starší 18 let.

zpět

Jak dlouho test trvá ?

 Testy obvykle trvají 5-10 pracovních dní od chvíle, kdy od Vás obdržíme odebrané vzorky. Doba se dá zkrátit při uhrazení expresního příplatku 4990,- který posouvá test v laboratoři před stávající pořadí. Mějte prosim v patrnosti případné sváteční dny. Delší dobu trvá manuální zpracování nestandardních vzorků (vlasy, krevní stopy, atp.).

zpět

V čem je rozdíl mezí "soudním" a "anonymním" testem otcovství ?

 Rozdíl je ve způsobu odběru vzorků. Zatímco u běžného (tzv. anonymního testu) provádí odběr nejčastěji sám zákazník v pohodlí domova, u soudních testů je odběr prováděn dle přísných znaleckých regulí - současně je zhotovena fotografie testované osoby, její otisky prstů a kopie osobních dokladů. Vzorky jsou v takovém případě označovány za dozoru svědka, aby byla zavěrečná zpráva následně použitelná jako spolehlivý soudní důkaz. Následují další procesní úkony zajišťující nezaměnitelnost vzorků a výsledků dle aktuálního zákonného řádu. Cena testu je pak následně patřičně vyšší. Vlastní porovnání vzorků (částí DNA) však probíhá naprosto shodně. Anonymní test však nemá valný smysl předkládat soudu, neboť k jeho výsledkům (díky nezdokumentovanému odběru) nemusí přihlížet.

zpět

Lze DNA kit použít i po delší době skladování ?

 ANO, odběrové stěrky i FTA karty lze upotřebit pro další testy i po několika letech. Jsou-li vzorky již odebrány, je nutno zaslat je ke zpracování v laboratoři do 3-4 týdnů po prvním odběru.

zpět

Je rozdíl mezi odběrem slin, krve či jiných biologických vzorků ?

 Není, všechny buňky v lidském těle mají stejnou DNA, a to od doby početí, až po rozpad buněk po smrti člověka.

zpět

Mohu znečistit vzorek slin jídlem či bakteriemi z úst ?

 Nikoliv, testy jsou speciálně připraveny pro lidskou DNA a proto je znečištění/kontaminace bakteriemi či zbytky jídla neovlivní. Přesto doporučujeme z hygienických a bezpečnostních důvodů neodebírat vzorky po jídle, po orálním sexuálním styku, při podezření či prokázání infekční choroby testované osoby.

U kojenců doporučujeme využít maximální doby od posledního kojení (pozor na DNA matky, není-li současně testována) a popřípadě pročistit ústa dítěte podáním 1-2 lžiček čisté kojenecké vody. Minimalizujete tak riziko případné nechtěné kontaminace mateřským mlékem matky.

zpět

Jaká je spolehlivost výsledků testu ?

 U potvrzení otcovství je pravděpodobost vždy nad 99%, dlouholetý průměr je 99.5%. Pokud výsledek standardního testu 16 alel vychází pod 99%, realizuje se porovnání doplňkových úseků DNA (alel), aby bylo dosaženo požadované spolehlivosti testu.

zpět

Musí se testu otcovství účastnit i matka dítěte ?

 Nikoliv, dnešní DNA testy jsou natolik spolehlivé, že obvykle nevyžadují účast matky v testování. * Avšak ve výjimečných případech může být zapotřebí vzorku matky a porovnání dalších alel, aby bylo dosaženo potřebné pravděpodobnosti otcovství nad 99%.

zpět

Musí se všechny vzorky k testování odebírat současně ?

 Nikoliv, odběr vzorků je možno udělat v rozmezí několika týdnů, v čase, kdy Vám to bude nejlépe vyhovovat. Odebrané vzorky je třeba doručit do laboratoře do 3-4 týdnů po odběru prvního testovaného vzorku.

zpět

Je možno udělat test příbuznosti z kartáčku na zuby zmizelé osoby ?

 DNA analýzu lze udělat téměř z každého biologického vzorku. S typem vzorku se liší pouze riziko "nezískání" dostatečného množství DNA díky typu či stáří vzorku. Proto jsou také za tuto speciální manuální extrakci DNA příplatky - viz ceník.

Spolehlivější než kartáček na zuby však jsou však např. vytržené vlasy (6-10 ks s vlasovými kořínky) nebo krevní stopy (na látce, kapesníku atp.). Úspěšnost extrakce u výše uvedených je cca 80% případů, u kartáčku na zuby cca 60%. V případě neúspěchu můžete zaslat jiný dostupný vzorek nebo Vám bude dle dohody vrácena neuplatněná částka za vlastní paternitní test.

Riziko nepodařené extrakce z dodaného vzorku roste se stářím vzorku (déle než několik týdnů) a malým množstvím biologického materiálu. Vzorky se přijímají pouze v suché podobě, ideálně uzavřeny v označené papírové obálce. Přesto máme nemálo případů, kdy byla DNA extrahována i z vzorků starých několik let, a test příbuznosti byl úspěšně dokončen.

zpět

Kde najít více informací?

 Protože výzkum lidského genomu probíhá velmi rychlým tempem, uveřejňujeme zde několik málo odkazů na nejkvalitnější stránky z oblasti výzkumu DNA a jeho aplikovaného užití:

National Human Genome Research Institute
DNA from beginning
DNA interactive
GeneTESTs
Genom Research and genetics news
A user's guide to the human genome
NCBI Human Genome Resources
Understanding Gene Testing
Cord Blood Center


zpět

Zákon o rodině je od 1.1.2014 součástí nového Občanského Zákoníku 89/2012 Sb.

Přesné znění podstatné části nového Občanského Zákoníku (1.1.2014) jsme vám přinesli i na tento portál. Jde o ČÁST DRUHOU - RODINNÉ PRÁVO (§ 655 - § 975). Přesto doporučujeme, před případnými právními kroky, konzultovat každý případ individuálně s právními zástupci. Podmínky jednotlivých Vašich případu se liší v detailech, ale tyto mohou být rozhodující v případné soudní při.

Zde najdete text části zákona č. 89/2012 Sb.

Původní zákon o rodině 94/1963 Sb.

Na základě častých dotazů na přesné znění zákona, jsme zařadili jeho poslední znění před účinností nového Občanského Zákoníku (od 1.1.2013 do 31.12.2013) i na naše stránky. Stará pravidla se uplatňují pouze na případy zahájené před 1.1.2014. Tento zákon již byl ZRUŠEN!

Zde najdete text zákona č. 94/1963 Sb.

zpět

Neprovdaná matka a její práva a nároky – určení rodičovství

 Slečna Klára se rozhodla stát se maminkou, ačkoliv ji její partner opustil. Pro osamělou maminku je velmi důležité určení otcovství.

 Zákon o rodině poskytuje neprovdané těhotné ženě a následně neprovdané matce možnost žádat po otci, a to i pravděpodobném, finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a mateřstvím. Matka má vůči otci svého dítěte právo na příspěvek na vlastní výživu, právo na příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím a konečně na výživné pro narozené dítě včetně nákladů na pořízení výbavičky a dalších potřebných a účelných věcí v prospěch dítěte.
 Pokud se matka s otcem nedohodnou a otec dítěte těhotné ženě či matce finančně nepřispívá, může žena vymáhat výše zmíněné příspěvky podáním žaloby u soudu. Pro způsob podání a rozsah žaloby je rozhodující, zda během těhotenství či po narození dítěte došlo k určení otcovství či nikoliv. Vzhledem k aktuálnosti problému (nárůst rozvodovosti i partnerského soužití bez sňatku) a provázanosti jednotlivých právních domněnek, na nichž je určování otcovství založeno, nebudeme se zabývat určením otcovství výlučně s nesezdanými rodiči, ale obecně.
 Právo tradičně vychází z poznatku, že nelze otcovství zpravidla jednoznačně prokázat. Proto stanoví vyvratitelné právní domněnky, které určují, koho platné právo za otce dítěte považuje. Zákon o rodině konstruuje celkem tři domněnky otcovství, jenž nastupují po sobě v neměnném sledu vždy, když nelze předcházející domněnku uplatnit.


 První domněnka otcovství svědčí vždy manželovi matky. Zákon vychází z velmi vysoké pravděpodobnosti, že pokud se dítě narodí v manželství, zploditelem je manžel matky. Uvedenou konstrukcí je chráněno novorozené dítě, neboť hned od jeho narození jsou takto založeny právní vazby nejen na matku, ale i na otce, a jejich prostřednictvím na ostatní příbuzné. Není nutné cokoli dokazovat, právní domněnka se uplatní bez dalšího jako důsledek manželství. Uplatní se však i vůči bývalému manželovi, a to za podmínky, že k narození dítěte došlo do třístého dne po zániku manželství.
 Manželství zaniká úmrtím jednoho z manželů, popř. prohlášením jednoho z nich za mrtvého, pokud smrt nelze stanovit jiným způsobem a konečně rozvodem, resp. nabytím právní moci výroku o rozvodu manželství. Uvedené platí i do třístého dne po nabytí účinnosti pravomocného rozhodnutí soudu o neplatnosti manželství, ačkoli obecně se takové „manželství“ považuje za neuzavřené od samotného počátku.
 I kdyby se dítě narodilo např. týden po uzavření sňatku, je otec jistý a do matriky bude zapsán manžel matky. Rovněž tak se do matriky jako otec zapíše bývalý manžel, došlo-li k porodu např. čtyři měsíce po právní moci rozsudku o rozvodu. Uvedené ovšem neplatí, pokud by byla matka opět provdána. Pak bude v matrice jako otec uveden její nový manžel. Samozřejmě pokud by bylo otcovství manžela matky biologicky vyloučeno, mohl by otcovství popírat jak manžel (do šesti měsíců od porodu) nebo výjimečně nejvyšší státní zástupce (pro případ, že uplynula lhůta pro popření otcovství jednomu z rodičů a to v zájmu dítěte).
 K popírání otcovství je dán důvod např. tehdy, pokud manželé spolu delší dobu nežili, manžel byl v zahraničí či třeba ve výkonu trestu odnětí svobody. Pochopitelně rovněž pokud dokáže, že ze zdravotních důvodů není schopen zplodit dítě vůbec. I pro popírání otcovství stanoví zákon o rodině striktní pravidla. Narodí-li se dítě mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství do třístého dne od jeho zániku, musí manžel, resp. bývalý manžel dokázat, že s matkou nesouložil nebo nemohl dítě zplodit. Jako důkazní prostředky se obvykle použijí znalecké posudky z oboru hematologie, genetiky, sexuologie, gynekologie apod.
 Pokud se ale dítě narodí po rozvodu manželství, a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství považovat za vyloučené jen na základě souhlasného prohlášení matky, bývalého manžela matky a tohoto muže. Prohlášení musí být učiněno v řízení o popření otcovství. Konečně, pokud se dítě narodí před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství, postačí k tomu, aby se manžel matky nepovažoval za otce, popře-li své otcovství u soudu bez toho, aniž by cokoli dokazoval. Ovšem i toto neplatí, pokud vyjde najevo, že při uzavírání manželství o těhotenství ženy věděl či s ní v rozhodné době souložil.

Druhá domněnka otcovství

 Druhá domněnka otcovství spočívá v souhlasném prohlášení ženy a muže, že onen muž je otcem dítěte. Nastupuje za podmínky, že se neuplatnila domněnka svědčící manželovi matky, tzn. je-li matkou neprovdaní žena nebo otcovství bylo pravomocně popřeno. Takto lze založit otcovství nejen vůči dítěti narozenému, ale i k ještě nenarozenému, avšak již počatému. Souhlasné prohlášení představují dva jednostranné právní úkony, nevztahují se tedy na ně zákonná ustanovení o smlouvách ani promlčecí lhůty. Rodiče proto mohou takto dobrovolně založit otcovství kdykoli během svého života. Prohlášení musí být učiněno ústně, srozumitelně a zcela konkrétně.
 K určení otcovství musí dojít na matričním úřadu nebo na okresním (obvodním) soudu. U počatého dítěte lze zvolit jakýkoli matriční úřad či soud, k narozenému dítěti lze pak prohlášení učinit na matričním úřadu, kde je dítě zapsáno do knihy narození nebo na okresním soudu obvykle určeném podle trvalého bydliště dítěte. V žádném případě tedy nepostačí, jestliže matka uvede bez dalšího jméno otce v porodnici či určitý muž se neformálně považuje za otce, ačkoli se i podílí na povinnostech rodiče.
 I v našem případě, je-li to možné, doporučujeme uvedený způsob určení otcovství, neboť je určitě nejohleduplnější ke všem zúčastněným, zejména pak k dítěti.
 Opět platí, že pokud je později zřejmé, že muž nemůže být otcem dítěte, mohou jak žena, tak muž otcovství soudně popírat. Pro podání žaloby běží šestiměsíční lhůta od souhlasného prohlášení rodiče, u prohlášení učiněnému vůči nenarozenému dítěti však skončí až dovršením jeho šesti měsíců života. Za podobných podmínek může otcovství popírat i nejvyšší státní zástupce. žalobce musí dokázat, že je vyloučené, aby určený muž byl otcem dítěte.

Třetí domněnka otcovství

 Určení otcovství soudem připadá v úvahu až za situace, kdy nebylo možné určit otcovství předchozími způsoby. Návrh je oprávněna podat matka, muž, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte a konečně dítě. Dítě musí být v procesu vždy zastoupeno opatrovníkem ustanoveným soudem, zpravidla jím bývá orgán sociálně právní ochrany. Zde pro podání návrhu neplynou žádné lhůty.
 Za otce se podle třetí domněnky považuje muž, který s matkou dítěte souložil v rozhodné době. Za rozhodnou se považuje doba, od které neprošlo od narození dítěte méně než stoosmdesát a více než tři sta dnů.
 K popírání této domněnky, tj. k uvádění závažných okolností otcovství vylučujících, může dojít, až když je soulož v kritickou dobu prokázána. Dokazování je založeno především na znaleckých posudcích a bohužel bývá v praxi někdy složité, zdlouhavé a nákladné. Znalecké posudky z oboru hematologie spočívají v krevních rozborech matky, potenciálního otce a dítěte. V oboru gynekologie pak půjde o ověření, v kterém týdnu se dítě narodilo. Sexuologický posudek pak směřuje ke zjištění, zda označený muž je schopen zplodit dítě. Posudky z oboru lidské genetiky pak spočívají ve srovnávání tělesných znaků účastníků a spolehlivější metodě profilování DNA.
 Znalce ustanovuje soud podle své úvahy tak, aby co nejspolehlivěji mohl dospět k rozhodnutí. Vypracování znaleckého posudku mohou navrhnout i účastníci řízení, popř. se vyjádřit k osobě znalce a znaleckému posudku. K vyloučení otcovství nemůže dojít jen na základě tvrzení muže, že matka v rozhodné době souložila ještě s dalšími partnery. V soudní praxi se takto označení muži obvykle vyslechnou a případně je jim rovněž stanovena povinnost podstoupit určitá vyšetření pro účely vypracování znaleckého posudku.
 Soud vynese rozsudek, kterým určuje, že žalovaný muž je otcem dítěte, pokud na základě dokazování nebyl prokázán opak, tedy otcovství nebylo vyloučeno.
 S řízením o určení otcovství je ze zákona spojeno řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte. Rozsudek tedy musí obsahovat kromě výroku o určení otce i výrok o tom, kterému z rodičů se dítě svěřuje do výchovy a stanovení výživného.

Určení mateřství

 Konečně nemohu pominout, že zákon nyní výslovně stanoví, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Toto ustanovení je mimochodem velmi významné, neboť zamezuje soudním sporům v případě asistované reprodukce mezi dárkyní vajíčka a ženou, která dítě donosila porodila.

Zdroj: www.rodina.cz

zpět

Určení otcovství

 Matka je vždy jistá. Ovšem s nepochybným určením otce je to o dost složitější. Co nám o této problematice říká zákon o rodině ?

 Určení rodičovství obecně je v zákoně č. 94/1963 Sb. o rodině věnována hlava třetí. Zatímco určení mateřství upravuje jediný paragraf 50 (ovšem i při určení mateřství mohou a vznikají spory !), otcovstvím se zabývá celý zbytek třetí hlavy. Systém stojí na existenci právních domněnek. Pro určení otcovství jsou tři, v přesně daném pořadí. Teprve pokud je vyloučena domněnka vyšší, je možné se zabývat se další v pořadí. Není nijak možné určitou domněnku přeskočit. Rozlišujeme určení otcovství a jeho popření. Samozřejmě vyvrátit lze teprve domněnku, která je na konkrétního otce aplikována.

 První domněnka vychází z účelu manželství a předpokládaného v praxi obvyklého stavu. Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky.
Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.
Při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se za to, že manželství toho, jenž byl prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti.

 Druhá domněnka, která nastupuje v případě, že je první vyloučena nebo otcovství z ní vyplývající popřeno, považuje za otce muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem. Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.
Prohlášení matky není třeba, nemůže-li pro duševní poruchu posoudit význam svého jednání, nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

 Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, nastupuje domněnka třetí, pode níž může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Za otce pak se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v tzv. "kritické" době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují (např. úplná impotence).
 Existuje i řada v podstatě procesních pravidel upravujících průběh určování otcovství podle této třetí domněnky. Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh na určení otcovství proti opatrovníkovi, kterého soud ustanovil. Jestliže navrhovatel v průběhu řízení zemře, může v řízení pokračovat druhý, k návrhu oprávněný. Do šesti měsíců po smrti dítěte mohou podat návrh na určení otcovství též potomci navrhovatele, prokáží-li právní zájem na tomto určení. Zemře-li v průběhu řízení muž, proti kterému návrh na určení otcovství směřuje, pokračuje soud v řízení proti opatrovníkovi, kterého ustanoví soud. Zemře-li v průběhu řízení muž, který o sobě tvrdil, že je otcem, a nepokračuje-li v řízení dítě nebo matka, soud řízení zastaví.
 Každá z uvedených domněnek může být samozřejmě u soudu popřena.

Zdroj: www.pravnik.cz

zpět

Osvojení - určení otcovství

 Dobrý den. Je mi 23 let a před rokem jsem zjistil že mám jiného otce než v rodném listě. Nový otec to nepopírá (poze ústně), ale jedná se mi o nárok na dědické vyrovnání. Dosavadní otec je s matkou delší dobu rozvedem a ode mne se distancuje. Jak je možné vzniklou situaci řešit právně?

 Na Vaši situaci dopadá ustanovení zákona o rodině. Záleží na tom, zda Vás muž, který si vzal Vaši matku, osvojil. Jestliže tomu tak je, je zapsán v matrice jako Váš otec. Osvojením se přetrhaly všechny právní vazby, které jste měl ke svému biologickému otci a jeho příbuzným. Dědil byste tak po manželu své matky.
 Jestliže Vás manžel matky neosvojil, pak zůstaly vazby k biologickému rodiči zachovány. V každém případě můžete podat k soudu návrh, aby určil otcovství k Vaší osobě. Jestliže jste nebyl osvojen, nebo bylo osvojení zrušeno, jste dědicem svého biologického otce.

Zdroj: www.juristic.cz

zpět

Kolik stojí rozvod ?

Zdroj: finance.iDnes.CZ

zpět

Jak postupovat u rozvodu ?

Zdroj: právní linka

Zdroj: legito

zpět

Vysoké alimenty se stávají realitou: zruinují naše muže?

 Vyšší alimenty. Toto spojení vyvolává v mnoha mužích hrůzu! Každému muži, který je otcem, nebezpečí alimentů potencionálně hrozí. Jak vysoké alimenty mohou muži zaplatit? Mohou vás alimenty zruinovat?

 Ačkoliv postiženi alimenty (výživným) mohou být jak muži tak i ženy, budeme v dalším textu mluvit pouze o mužích. V 98 % případů totiž alimenty hradí na své děti muži. České soudy jsou totiž velmi konzervativní a v případě sporu svěřují děti do péče, téměř ve všech případech, matkám.

Kolik činí v ČR průměrné výživné?

 Statistický úřad zjistil, že průměrná výše výživného na dítě činí v České republice 1 577,- Kč. Z výše této částky je zřejmé, že se nejedná o vysokou částku. Soud, který rozhoduje o výši příslušného výživného bere v úvahu nejen výši příjmu otce, ale též skutečné potřeby dítěte. Zájmy jsou zde většinou jasně vyhraněny. Matka požaduje pro své dítě co nejvyšší možné výživné. Otec se snaží aby bylo co nejnižší. Mužům s průměrným platem 18 000,- Kč bývá v současné době nejčastěji ukládána povinnost výživného mezi 2 000 - 3 000,-Kč. Záleží na věku dítěte, jeho zájmech, životních nákladech atd. Stanovené částky výživného jsou však značně individuální a záleží skutečně jen na soudci, jak vysoké výživné stanoví.

 Muži se výživnému skutečně vyhnou jen velmi těžko. I v případě, že muž podniká a má příjmy pouze z podnikání, které bývají obecně hůře zjistitelné, má povinnost plně se soudem spolupracovat a odpovídajícím způsobem doložit veškeré své příjmy. Pokud se muž bude těmto svým povinnostem vyhýbat, může mu být stanoveno výživné ve výši až 15ti násobku životního minima, což představuje částku 65 000,- Kč! Vyhýbat se spolupráci a pravdivému prokázání příjmů se tak evidentně nevyplatí.

 Z výše uvedeného údaje se zdá, že čeští muži jsou poměrně chudí. Je tomu skutečně tak?

Alimenty. Věčný spor žen s muži

 V poslední době se stále více objevují případy, kdy výše alimentů dosahuje desítek tisíc, což se dříve stávalo jen zřídka. Máte dobré postavení? Vysoký plat? Podělte se o něj se svou bývalou manželkou či přítelkyní, která vychovává vaše dítě. Důležitým ustanovením je, že děti by se měly podílet na životní úrovni svých rodičů. Pokud tedy muž nadprůměrně vydělává, měl by na své dítě přispívat více. Problém však je, že nelze účinně kontrolovat, na co žena výživné použije. Teoreticky je tato částka určena dítěti, ne každé dítě však má z výživného prospěch. Záleží jen na jeho matce, zda ho použije pro potřeby dítěte, nebo potřeby ryze své. Na druhé straně bývají problémy s prokazováním skutečného příjmu mužů. Zamlžování a utajování skutečných příjmů má v Česku bohatou tradici. O tom svědčí velké množství "chudých" podnikatelů, kteří si jezdí pro na úřady pro sociální dávky. Ani u výživného tomu není jinak.

 Muži pozor! V případě, že soud určil muži relativně nízké výživné, nemusí tomu tak být navždy! Pokud si najdete lépe placenou práci, nebo vůbec nějakou najdete, pak může soud výživné zvýšit!! To však platí i naopak.

Výživné v desetitisících? Už se stává realitou!

 Muži, kteří prokazatelně vydělávají velké částky, které buď přiznají, pokud jsou čestní, a nebo je z jejich povahy nemohou nijak skrýt ani minimalizovat, se musí připravit na výrazně vyšší výživné. Soudy v poslední době čím dál častěji stanovují skutečně vysoké částky výživného. Z poslední doby je znám případ žen, které po svých vysoce postavených nebo slavných mužích požadovaly skutečně astronomické výživné. Požadovány byly statisícové částky výživného měsíčně. Ačkoliv soudu nic nebrání i takto vysoké výživné přiznat, v praxi se tak neděje a soudy přiznávají o bohatých lidí výživné nejčastěji v rozmezí od 14 - 26 000,- Kč. I když je takových případů stále velmi málo, je zřejmé, že do budoucna jich bude přibývat. Pro dobře vydělávajícího muže, tak může v případě výživného být jeho vysoký plat kuriózně nevýhodou.

Dlužné alimenty? Vymáhají se jen těžko

 Velkým problémem, kterým trpí více než 12 000 dětí, či jejich matek je neplacení výživného ze strany mužů. Matky jsou ve složitém postavení a ne každá má energii, znalosti a chuť na účinné vymáhání dlužných částek soudní cestou. Nutno říci, že ani úspěch v soudním sporu nemusí a často nepřináší ženě zaplacení dlužného nájemného. Muž, který "údajně" nemá žádný majetek, žije ze sociálních dávek nebo je ve výkonu trestu, není možné k zaplacení donutit. Ani případná exekuce v tomto případě nic neřeší. Pokud dlužné výživné dosahuje statisícových částek, pak je jen velmi malá pravděpodobnost, že se žena k penězům z výživného někdy dostane. Právo na výživné je chráněno též trestním právem, které opakované neplacení výživného považuje za trestný čin zanedbání vyživovací povinnosti, za které je možné udělit i trest odnětí svobody. Ani tato hrozba však k lepší platební disciplíně mužů často nepomáhá.

Neplatí otec? Zaplatí stát (my všichni)!

 Se zajímavým návrhem, který by měl řešit tíživou situaci dětí, kterým otcové nepřispívají výživným, přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle návrhu by samoživitelům, kteří jsou v tíživé situaci v důsledku neplacení výživného, pomohl stát. Ten by pak vymáhal dlužné výživné na neplatiči. V minulosti však takový návrh nezískal v Poslanecké sněmovně podporu. Je tedy otázkou, zda nový návrh bude úspěšný a samoživitelům se v budoucnosti významně uleví.

Zdroj: www.centrum.cz

zpět

objednávka >>

o firmě

Advanced Genetics, s.r.o. poskytuje genetické testy se 100% spolehlivostí již od roku 2005. Dnes je největším poskytovatelem služeb komerční genetiky v ČR. Pracujeme s nejlepšími a nezávislými světovými laboratořemi. Největší garancí kvality jsou desítky tisíc klientů, o kterých jste nikdy neslyšeli.s

Terms of Use
Privacy Policy - GDPR
FAQ
Sitemap

aplikovaná genetika

Teoretické znalosti vědců a laboratorních genetiků, jsme dokázali dostat do praxe. Pro potřeby klientů děláme vše. Jako první jsme nabídli anonymní a dostupné DNA testy v nejvyšší kvalitě, kterou dosud nikdo nepřekonal. Jako první jsme přišli ve střední Evropě s analýzou nutriční genetiky. Vytvořili jsme první dlouhodobé programy personalizované výživy, které respektují i osobní genetiku. Bavíme obdarované zajímavými testy genů nevěry nebo dlouhověkosti. A zajišťujeme spokojenost klientů 100% kvalitou. Vyzkoušejte sami. Od prevence zdraví, až po složité životní situace - vždy profesionálně.

kontaktujte nás

 • telefon:
  603 466 620
 • e-mail:
  info@DNAtest.CZ
 • adresa:
  Politických vězňů 8
  110 00 Praha, CZ
  Czech Republic