FaceBook
testy určení otcovství

Naším cílem je poskytnout vám maximum informací
pro zodpovědné rozhodování o vaší vlastní budoucnosti.testy určení otcovství

Nečekejte, až Vám zkoušku otcovství, nařídí SOUD !
Rychle, přesně, jednoduše a za garantovanou cenu od 2.400,-
Vzorové výsledky DNA testů - PDF

Osobní testy DNA krok za krokem
Soudní DNA testy
Jaký DNA test zvolit?

Jak se provádí DNA test v laboratoři
CODIS loci - testovací úseky DNA
Technické detaily

Rychle, přesně, jednoduše a za garantovanou cenu (od 2.400,- Kč)


 * DNA test je nejpřesnější a nejspolehlivější metoda určení rodičovství
 * testování 16 až 26 oblastí DNA zahrnujících 13 základních "CODIS loci" (standard FBI)
 * přesnost: všechny testy vylučující otcovství jsou automaticky provedeny dvakrát, aby byl výsledek 100% spolehlivý
 * kvalita: špičková kvalita díky certifikaci laboratoře a zkušenostem z desítek tisíc testů (neriskujete mylnou informaci od melouchářů z malé regionální laboratoře bez zkušeností)
 * výsledky obvykle do 5 pracovních dní (dle kvality vzorků)
 * vzorek buněk je odebírán z buněk tváře (tzv. bukálních buněk) uvnitř úst speciální odběrovou stěrkou, zvanou též bukální stěrka. Následně se vzorek obvykle přenáší na indikační odběrovou FTA® kartu. Není žádný rozdíl mezi DNA takto odebraného vzorku a DNA z buněk krve.
 * je-li závěr testu "vyloučení" otcovství, test potvrdí na 100%, že předpokládaný (testovaný) otec NENÍ BIOLOGICKÝM OTCEM
 * DNA test potvrzuje až s 99.99% či větší jistou pravděpodobnost otcovství. Naše testy určení otcovství nejčastějí potvrzují otcovství na 99.99%, což je více než 99% požadovaných při soudním řízení. Žádný dnes dostupný test nemůže určit biologické otcovství se 100% přesností (komplexní index otcovství). Jednoduše proto, že žádná laboratoř nemá databázi DNA všech lidí na planetě Zemi. Proto hodnota indexu otcovství nemůže být nikdy 100%.
 * garantujeme nejlepší cenu na tuzemském trhu za služby akreditovanými DNA laboratořemi
 * plný servis téměř 24 hodin denně - zelená linka pro vaše upřesňující dotazy


Vzorové výsledky DNA testů

 Zde jsou přiloženy vzorové příklady závěrečné zprávy testu paternity (otcovství) - jak může vypadat výsledek testu:
 potvrzení otcovství - inclusion - testovaný muž JE biologickým otcem dítěte
 vyloučení otcovství - exclusion - testovaný muž NENÍ biologickým otcem dítěte


Osobní testy DNA krok za krokem

 Pokud si nejste jist otcovstvím, chcete nebo potřebujete se dovědět pravdu, pak je přirozeným krokem zájem o "osobní test určení otcovství". Tento "osobní test", který nabízíme je stejně spolehlivý jako "testy soudní". Jediný rozdíl je v anonymitě, kterou "osobní test určení otcovství" dovoluje, díky tomu, že vzorky k testování odebíráte testovaným osobám jednoduše sami v domácím prostředí, pouze za pomocí námi zaslaného "DNA kitu".

1. "Osobní DNA test určení otcovství" můžete objednat vyplněním formuláře na našich www stránkách, e-mailem, dohodnutou osobní návštěvou nebo telefonicky na čísle +420-603-466-620. Ihned po přijetí a uhrazení objednávky odesíláme na vaši adresu testovací soupravu "DNA kit".

2. Testovací "DNA kit", který dorazí na zvolenou adresu, obsahuje vše, co potřebujete k jednoduchému a spolehlivému odběru vzorků DNA z vnitřní strany tváře (uvnitř ústní dutiny). DNA kit obsahuje speciální sterilní odběrové stěrky a indikační odběrovou FTA® kartu. Odebírají se obvykle dva vzorky (pravděpodobný otec a dítě) - test matky není povinný a výsledek je stejně spolehlivý i bez její účasti. Vzorek buněk odeberete jednoduchým jemným třením stěrky uvnitř úst proti stěně tváře po dobu asi 10 vteřin. Následně se vzorek přenáší na FTA® kartu.

3. Po odběru vzorku jej umístíte do zpátečního balení, které je přiloženo k DNA kitu a vzorky odešlete do 3-4 týdnů na naši adresu k zpracování v DNA laboratoři. Jakmile laboratoř obdrží vzorky ihned je zařazuje k testování. Testování trvá cca 5-10 pracovních dní. Jakmile jsou výsledky k dispozici, můžete je získat telefonicky pod vaším ID kódem objednávky, e-mailem (pokud jej uvedete v objednávce) nebo zasláním na libovolnou adresu - opět dle uvedení na objednávce. Chcete-li zachovat své soukromí, je možno opět anonymně jen s udáním ID objednávky vyzvednout výsledek osobně nebo pověřenou osobou (např. advokát) v naší pražské kanceláři.

Výsledky "osobního testu určení otcovství" jsou absolutně spolehlivé. Mnoho zákazníků si nejprve udělá rychlý a nenápadný "osobní test určení otcovství" a pak se teprve rozhodují o dalších krocích. Spolehlivost našich laboratoří je vyšší než 99.99% pro potvrzení otcovství a 100% pro vyloučení otcovství. Certifikovaný dokument s genetickým výstupem laboratoře je součástí zasílaného výsledku testů.

zpět

Jaký DNA test zvolit?


Při objednání máte několik možností, jaký test otcovství zvolit. Proč je tolik typů a který zvolit? Odpoví vám následují popis:

1/ hledáte-li, co nejlevnější řešení zvolíte obvykle test BASIC


- jeho nízká cena ho předurčuje ke snadnému srovnání s konkurencí. Nečekejte mnoho (kromě vždy spolehlivého výsledku).
- Výsledek obdržíte pouze elektronicky (moderní trend), úhradu musíte odeslat do dvou dnů a použijete pouze základní odběrovou soupravu. Neuvidíte sice, jak kvalitně je vzorek odebrán, ale pro prvotní pokus to můžete risknout. Ostatně, nabízí to i všechny ostatní laboratoře, takže to není nijak hrozné. Jenže tam nemáte na výběr vyšší kvalitu.

2/ nechcete riskovat, ale cena je pro vás důležitá - pak si připlatíte za BASIC PLUS


- pro vyšší šanci získat DNA z hůře odebraných vzorků, používáme supercitlivé analytické chemikálie, které vydolují maximum z neviditelného množství slin na vašem vzorku. Neriskujete možný nový zpoplatněný odběr a prodlužování doby, po níž čekáte na výsledek. Tato varianta je výbornou volbou pro šetřílky, kteří chtějí co nejvíce.

3/ patříte k většině, která preferuje 100% kvalitu - samozřejmostí je FTA PROFI


- FTA karta obsahuje speciální chemikálie, které chrání vzorek, a zobrazovací barvivo, které ukáže kvalitu odběru. Nestane se vám proto, že situaci nezvládnete (jakkoliv je každý odběr velmi snadný), ale máte garantovaný výsledek na první pokus.
- analýza DNA využívá nejlepší dostupné chemické procesy pro špičkovou péči o vaše vzorky. Očekávejte nejvyšší počet zkoumaných znaků (minimálně 26) a nejvyšší citlivost testů.

4/ potřebujete test pro matriku, nebo soud - volíte znalecký posudek


- jednoznačná volba, ovšem čeká vás osobní návštěva! Bez osobního odběru znalcem totiž nemůže být jistě určeno, kdo byl vlastně testován.

zpět

Soudní DNA testy
Soudní testy DNA mají stejné schéma testování, kterému však předchází dva nezbytné kroky. Identifikace testovaných osob (policií) a odběr (včetně označení) vzorků za dohledu svědků - soudních znalců či policie. Naše společnost dosud nenabízí možnost soudních DNA testů, které si zajišťují soudy u vlastních DNA laboratoří. Avšak znáte-li díky nám výsledek testu předem, nemůže Vás soudní rozhodnutí překvapit a náklady na nařízený test otcovství pak téměř vždy nese "prohrávající" strana.

zpět

Jak se provádí DNA test? Pochopení testu
Každá osoba má dvě kopie každého genu. Jedna kopie pochází od matky a druhá od otce. To znamená, že veškerý genetický materiál v našem těle má přímý základ v DNA našich rodičů. Když pak realizujeme DNA test otcovství, laboratoř prozkoumává "otcovskou" část DNA dítěte a porovnává ji s genetickým materiálem "předpokládaného otce". Pokud je "předpokládaný otec" i otcem biologickým (skutečným), polovina DNA dítěte má prokazatelné společné znaky s DNA tohoto "předpokládaného otce". Druhá polovina DNA dítěte má stejně tak společné znaky s genetickým materiálem biologické (skutečné) matky. Testování matky však je pouze volitelné - nemusí být součástí vašeho testu. Když testovaný vzorek "předpokládaného otce" nepochází od biologického otce, nemá ani společné znaky s "otcovskou" polovinou DNA dítěte. Pokud laboratoř nenalezne společné znaky DNA, je takovýto muž zcela "vyloučen" jako biologický otec dítěte. V průběhu DNA testu probíhá srovnávání mnoha různých oblastí genetického kódu. Více srovnávacích míst zvyšuje jistotu správného výsledku testu.

Po prozkoumání a srovnání více genetických znaků DNA laboratoř v zavěrečné zprávě zcela přesně rozhodne, zda vzorek "předpokládaného otce" je i biologickým rodičem dítěte. Výsledné zhodnocení je jednoduché a zřejmé ANO či NE (na otázku biologického otcovství) a k tomu je ještě přiložena detailní zpráva popisující genetický profil každého testovaného vzorku. Zpráva obsahuje i poznámky a vysvětlivky, aby dokázala objasnit případné otázky nad interpretací použitých pojmů.

Jak porozumět závěrečné zprávě:
Výsledky:
Na závěrečné zprávě můžete najít pouze dva možné výsledky DNA testu určení otcovství:

1. Vyloučení otcovství. To znamená, že testovaný muž není biologickým otcem dítěte. Zpráva, která konstatuje vyloučení otcovství ukazuje nejméně dvě rozdílné oblasti genetického kódu. Pokud je otcovství jednou DNA testy vyloučeno, pravděpodobnost otcovství je 0%.

2. Potvrzení otcovství. Pokud zpráva nevyloučí testovaného muže, jako otce dítěte, znamená to, že komplexní index otcovství přesáhl 1000 bodů. Komplexní index otcovství vyšší než 100 bodů již znamená 99% pravděpodobnost otcovství. Index (KIO) vyšší než 1000 se pak rovná 99.9% pravděpodobnosti správného určení otcovství.

zpět

Porozumění pravděpodobnosti shody testovaných oblastí a jak ovlivňují celkové výsledky testu.
Při provádění DNA testu určení otcovství laboratoř srovnává několik odlišných oblastí genetického kódu. Čím více oblastí (zvaných "loci") je srovnáváno, tím větší přesnost testu a jistotu výsledku dosáhneme. Nejčastěji se pro vysokou spolehlivost testů používá minimálně 16 genetických znaků / oblastí.

Tabulka ukazuje všech 16 základních testovacích oblastí DNA:

Znak součástí CODIS loci chromozóm
D8S1179 ano 8
D21S11 ano 21q11.2-q21
D7S820 ano 7q11.21-22
CSF1P0 ano 5q33.3-34
D3S1358 ano 3p
TH01 ano 11p15.5
D13S317 ano 13q22-31
D16S539 ano 16q24-qter
D2S1338 ne 2q35-37.1
D19S433 ne 19q12-13.1
VWA ano 12p12-pter
TPOX ano 2p23-2per
D18S51 ano 18q21.3
D5S818 ano 5q21-31
FGA ano 4q28
AMELOGENIN ne X: P22.1-22.3
Y: p11.2


Co jsou CODIS loci?

 CODIS znamená Combined DNA Index System. CODIS loci jsou DNA oblasti / znaky, které používá FBI a další světové agentury jako dohodnutý standard pro ukládání genetických profilů osob. Ve vyhodnocení našich testů používáme minimálně 16 (ale i více u citlivějších testů) namísto 13ti oblastí DNA. Proto naše genetické testy poskytují ještě vyšší míru spolehlivosti, než aktuální používaný srovnávací standard u policie nebo jiných laboratoří.

zpět

Co se stane s vašim vzorkem v laboratoři (technické detaily)?
Ihned po doručení do našich smluvních laboratoří začíná proces testování. DNA test určení otcovství trvá obvykle 5-10 pracovních dní. Proces se rozděluje do čtyřech hlavních částí:

Část 1: Izolování DNA, kvantitativní analýza a čištění.
V této části analýzy laboratoř izoluje buňky ústní dutiny z doručeného vzorku. Po oddělení buněk ze stěrky nebo FTA karty je z nich extrahována DNA. Následně se provádí kvantitativní analýza, která určuje jaké množství DNA je přítomno a případně doporučí pročištění extraktu. Výrazně složitější postup manuální extrakce je u tzv. nestandardních vzorků (vlasy, nedopalky cigaret, krevní stopy, atp.). Proto se vždy doporučuje použít vzorek slin, pokud to situace dovoluje.

Část 2: PCR zvýraznění
Poté laboratoř zvýrazní specifické oblasti DNA pro další prozkoumání. DNA je zesílena procesem zvaným PCR (Polymerase Chain Reaction = polymerázová řetězová reakce). PCR je špičková technologie, která dokáže během krátkého času zvýraznit jednotlivý vybraný úsek DNA z miliónů dalších. Citlivost PCR je taková, že k identifikaci DNA často stačí pouze několik lidských buněk z krve, vlasů, slin nebo jiných sekretů.

Část 3: Sekvenování - vyhledání určených úseků DNA
Sekvenování dovolí laboratoři prozkoumat DNA po označení vybraných úseků užitím PCR. Existuje několik různých způsobů, jak nalézt označené oblasti DNA. V malých tuzemských laboratořích mohou provádět sekvenování i manuálně, avšak potom se není možné vyhnout potenciální lidské chybě. Automatické třídění je velmi rychlé a přesné. V našich laboratořích je třídění realizováno na nejmodernějších automatických sekvenérech, které dodávají naprosto přesné a spolehlivé výsledky. Při třídění prochází fragmenty DNA matricí a jsou identifikovány laserem. Detekované úseky DNA a jejich vlastnosti jsou ihned k dispozici v připojeném počítači pro následnou analýzu.

Část 4: Analýza
Posledním krokem testovacího procesu je analýza genetických informací. Všechny znaky, které byly prozkoumány jsou přesně zdokumentovány v závěrečné zprávě. Pokud "očekávaný otec" není ve skutečnosti biologickým otcem, jeho DNA nebude souhlasit s otcovskou polovinou DNA dítěte. A naopak, pokud bude perfektní shoda mezi otcovskou polovinou DNA dítěte a DNA "očekávaného otce", je zřejmé že je i hledaným biologickým otcem. V závislosti na rase testované osoby je určen tzv. komplexní index otcovství (KIO). Naše laboratoře prozkoumávají a porovnávají minimálně 16 genetických úseků a proto garantujeme absolutní spolehlivost každého testu. Všechna vyloučení otcovství jsou 100% potvrzená a potvrzení otcovství mají pravděpodobnost vyšší než 99.99 %. Vždy však obdržíte zprávu s jedním z těchto dvou výsledků - nejisté výsledky neopustí nikdy brány našich laboratoří a v krajním případě přinutí laboratoř provést kontrolní test pro potvrzení správnosti výsledku.

objednávka >>

o firmě

Advanced Genetics, s.r.o. poskytuje genetické testy se 100% spolehlivostí již od roku 2005. Dnes je největším poskytovatelem služeb komerční genetiky v ČR. Pracujeme s nejlepšími a nezávislými světovými laboratořemi. Největší garancí kvality jsou desítky tisíc klientů, o kterých jste nikdy neslyšeli.s

Terms of Use
Privacy Policy - GDPR
FAQ
Sitemap

aplikovaná genetika

Teoretické znalosti vědců a laboratorních genetiků, jsme dokázali dostat do praxe. Pro potřeby klientů děláme vše. Jako první jsme nabídli anonymní a dostupné DNA testy v nejvyšší kvalitě, kterou dosud nikdo nepřekonal. Jako první jsme přišli ve střední Evropě s analýzou nutriční genetiky. Vytvořili jsme první dlouhodobé programy personalizované výživy, které respektují i osobní genetiku. Bavíme obdarované zajímavými testy genů nevěry nebo dlouhověkosti. A zajišťujeme spokojenost klientů 100% kvalitou. Vyzkoušejte sami. Od prevence zdraví, až po složité životní situace - vždy profesionálně.

kontaktujte nás

 • telefon:
  603 466 620
 • e-mail:
  info@DNAtest.CZ
 • adresa:
  Politických vězňů 8
  110 00 Praha, CZ
  Czech Republic